FOIs H Sarnecki, M Jarlsbo och A Lioufas skyddar pedofiler och är barnplågare! Bort med FOI och Skräpo!

Wednesday, 28 June 2023 18:55

FOI och Säpo får mycket stryk för sina censurförsök och svartmålningar av alternativ media. Mest upprörande är att de skyddar pedofiler och LVU-barnkidnappare, s 181 8.3:

"Kidnappning av barn och pedofili .....

8.3.2 ”Satan! Staten har ingenting att göra med våra barn”

Det är vanligt att aktörer påstår att systemet styrs av ”satanistiska pedofiler”. En aktör säger exempelvis att:

”När systemet är designat och styrt av satanistiska pedofiler är det klart att flera av samhällets ”beskyddare” är grovt kriminella barnaskändare.” 477

Fotnot 477 Publicerad text på Twitter. Inhämtat under perioden 1 augusti 2022 till 15 april 2023."

Detta är en extremt ovetenskaplig och dessutom totalt värdelös fotnot. Hela FOIs skandalrapport kryllar av sådan fotnoter!

"Det är, som citatet illustrerar, vanligt att aktivister ifrån många delar av de studerade miljöerna påstår att staten styrs av pedofiler och satanister. I vissa sammanhang tycks termen satan användas symboliskt, som ett sätt att prata om ondska.

I andra sammanhang förefaller aktörer mena att liberala eliter är satan-dyrkare och i ytterligare andra sammanhang hävdar aktörer att djävulen verkligen existerar och att människor kan bli besatta av demoner Inte sällan hänger detta ihop med gamla antijudiska tankefigurer där judar likställs med djävulen och satan, eller som djävulsdyrkande och blodtörstande pedofiler. Detta är idéer som förekommer i konspirationspropagandan om QAnon."

Det är mer än väl belagt att många i den styrande eliten är pedofila satanister! Det engelska kungahuset med sin trotjänare Jimmy Savile är ökänt för det. Det är väldigt primitivt av Hannah Pollack Sarnecki, Mathilde Jarlsbo och Anna Lioufas att ljuga om och mörklägga detta.

Dessa djävulens handlangare skyddar dessutom demoner som ansvarar för så mycket ondska och lidande på jorden.

FOI förtiger också att svenska polisens underrättelseorgan NOA under Linda Staaf gjorde en utredning om att samtliga polisområden i Sverige nonchalerar pedofila polisanmälningar!

S 181 längst ner: "Exempelvis har demonstrationer arrangerats av aktörer i landskapet, där socialtjänstens och statens påstådda kidnappning av barn, har varit ett av huvudbudskapen.

Vi har identifierat tre huvudsakliga berättelser om misstro mot staten i relation till barn som rövas bort eller utnyttjas. Dessa sammanflätas ofta med varandra. Den första handlar om att socialtjänsten och staten kidnappar barn eller ägnar sig åt barnhandel, syftet påstås ofta vara ekonomisk vinning. Den andra berättelsen handlar om att liberala (sataniska) eliter ägnar sig åt pedofili eller på andra sätt förgriper på barn. Den tredje rör barnhandel och pro-rysk propaganda. Barn påstås bli sålda som sexslavar i Ukraina – vilket enligt pro-ryska berättelser skulle rätt-färdiga Rysslands anfallskrig, eftersom Ryssland i själva verket påstås vilja rädda barnen.

8.3.1 ”Vi säger nej till att ni tar våra barn”

De olika berättelserna om barn som kidnappas, kretsar ibland kring uppfattningen att staten inte respekterar familjens integritet. Det är inte ovanligt att aktörer exempelvis ger uttryck för att de vill undervisa sina barn själva, så att barnen ska slippa bli ”indoktrinerade” med ”politiskt korrekt ideologi”. Om detta säger en aktör:

”Ska socialen ta barnen bara för att vi är hemma med våra barn? Ingen är så bra lärare som föräldrar till sina barn. Du är inte ägare till dina barn, det är ju staten. Ständiga hot om att socialen ska ta dina barn.” 471

Vad gäller idén om att staten kidnappar barn för ekonomisk vinning, säger en etablerad aktör med kopplingar till många delar av landskapet följande i en video på temat barnkidnappning och förföljelse av ”oliktänkare”:

”Jag påstår att i Sverige så har det utvecklats en profitdriven barnkidnappningsindustri. De tjänar pengar på att kidnappa barn. Kan det vara så?” 472

En annan aktör som är engagerad vad gäller att hävda att socialtjänsten kidnappar barn och som driver en organisation som har som syfte att ena olika grupper som driver denna fråga, skriver så här på en alternativ nyhetssida:

”Vi stödjer vår gemensamma kamp mot maktmissbruket i Sverige där man kidnappar barn till exempel som jag har själv och min dotter blivit drabbat av. Och sen stöttar jag allt annat, alla andra offer som är utsatta, både bondeupproret är här, böndernas rättigheter, LSS, alltså funktionshindrade rättigheter, äldre som vanvårdas i hela landet. Men, ja precis, det är familjens frihet, det är familjen i centrum.” 473"

T o m tyska etablissemangsmedia Der Spiegel har redan 1983 slagit larm om de svenska LVU-missförhållandena! Sedan dess har de bara blivit värre. WhiteTV har forskat mycket i det. FOI inte.

Den ruttna FOI-rapporten “Rutten demokrati” godkändes av FOI-chefen Malek Finn Khan. Bild: Linkedin

 

Denna kommentar kom till WTV 29.6.23:

Har man en gång genomskådat bedrägeriet så kan man aldrig återfalla i den trans av trams som framställs i mainstream media och av svenska maffia myndigheter.

Det är skrattretande hur kriminella skräpo tillsammans med FOI gör ett patetiskt försök att framställa alla som genomskådat maffian och bedrägeriet som Konspirationsteoretiker, dissinformatörer och ett hot mot demokratin.

Sanningen är den att vi är ett hot mot maffian och det är maffian som betalar skräpo för dessa skräprapporter.

Och det är pengar som de i sin tur har stulit från folket som betalar dessa värdelösa rapporter som de tror ska lyckas bedra folket ännu en tid innan de vaknar ur slummern.

Maffian gillar att vara maktfullkomlig och när de får konkurrens av folket så ska det slås ned med alla medel tillgängliga.

Att spela fult bekommer inte dessa psykopater inom dessa skräp myndigheter.

Det bekommer inte heller Petra Lund och Åklagarmyndigheten, de sitter i samma båt tillsammans med maffialedare som Carl Bildt, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och resten av regeringen och riksdagen.

Det finns ett fåtal dissidenter i riksdagen som är ärliga som Elsa Widding och Roger Richthoff men i övrigt verkar riksdagen vara fylld av egoistiska spånkepsar som historien kommer att minnas som de hypnotiserade dårarna som utförde folkmordet och terrorismen åt maffian mot Folket och Judarna i detta sammanhang som är vi som med hedern i behåll står upp mot dessa galna patetiska egon som nu sitter i majoritet i Sveriges riksdag.

Maffian förföljer Judarna precis som på 30 talet, men nu är det oss som skräpo skriver rapporter om som är de samhällsfarliga Judarna som hotar den sittande maffian som tror att de styr Sverige.

Dvs, de ger oss nu alla bevis vi behöver för att en gång för alla kunna åtala dem och sätta dem bakom lås och bom.

 

Update 1.7.2023:

MoD står upp mot den ruttna demokratin som FOI:s rapport är ett lysande exempel på

och

Här är aktivisterna bakom Säpos kartläggning av oppositionella

 

Se även på WTV:

Bort med demokratins dödgrävare FOI, Säpo, Must och MPF, alla under Mossad-kontrol att förinta Sverige!;