Balfour Declaration 100 år av palestinsk folkmord och israelisk rasism, inget att fira m a o

Thursday, 09 November 2017 17:33

källa: http://www.kawther.info/wpr/2009/01/02/eu-must-stop-the-israeli-genocide-against-palestine

jinge.se finns detta viktiga inslag om Balfourdeklarationen av Gunnar Olofsson:

".....  Den olyckliga delningsplanen 1947 – beslutat av ett FN helt kontrollerat av västmakterna – gav den judiska minoriteten 56% (!) av landytan mot 42% till palestinierna. Jerusalem skulle behållas som internationellt övervakat neutralt område.
I samband med delningen genomförde väl förberedda judiska terrorgrupper en omfattande etnisk rensning av delar av den planerade palestinska staten, över 530 samhällen tömdes, invånarna dödades eller sattes att till fots, utan några tillhörigheter, ta sig till Jordanien och Libanon. Omkring 750.000 människor fördrevs på detta sätt och förvandlades till flyktingar, och när Israels landsfader David Ben-Gurion i maj 1948 utropade staten Israel kontrollerade man 78% av Palestina.
Hundra år efter Balfourdeklarationen lever spöket fortfarande. Judar i hela världen har rätt att flytta till och bosätta sig i Israel – medan de fördrivna palestinierna inte tillåts återvända.
För att få mer judiskt livsrum beslagtar Israel allt mer av de återstående 22% palestinskt land, och flyttar över delar av sin egen befolkning dit. I nuläget kontrollerar minst 650.000 bosättare, med stöd av mer än 500 militärposteringar, över 60% av det som skall vara den av FN beslutade, och 135 stater erkända, palestinska
staten.
Palestina 8karta2
Det dagliga förtrycket, markstölderna, husrivningarna, förstörelsen av olivlundar och egendom, de nattliga arresteringarna, militärrättegångarna och dödsskjutningarna fortsätter i oförminskad takt. Balfours vålnad svävar ännu över det koloniala projektet som, om det inte stoppas, obönhörligt går mot en slutlig katastrof för palestinierna – och möjligen också israelerna. Och världen, det internationella samfundet, FN, EU och Sveriges regering ser på – och tiger."

Annat till Palestiniernas försvar på WTV:

Israels hemska förtryck mot Palestina sedan 1948, kort historisk sammanfattning;

Israelisk rabbin: Israel har rätten att totalt förstöra Gaza;

Israel dömd av internationell domstol för folkmord på palestinierna;

Israel skall vara glad om de får behålla sina gränser från 1967;