Jetplan stänger av sin chemtrail mitt under flyget

2012-10-09 21:29

Anette Levin vid SMHI citeras av Aftonbladets John Granlund för att smutskasta miljöpartiets Pernilla Hagberg från Vingåker, som hade modet att påpeka farorna med chemtrails i Katrineholms Kuriren: "Och strimmorna som syns på himlen när ett jetplan drar förbi har en enkel förklaring, säger hon (Anette Levin SMHI, anm. fr. White TV).

– När du förbränner flygfotogen får du ut små partiklar. Flyger du i tillräckligt fuktig luft så bildas det vattendroppar på de här partiklarna, så kallade K-strimmor eller kondensstrimmor. Ibland stannar de kvar en längre tid och ibland försvinner de snabbt. Allt beror på vilken fuktighet det är där man flyger, säger Anette Levin."

Pernilla Hagberg (MP) varnar i Katrineholms Kuriren inför chemtrails. Hon har blivit känd över hela världen på de ärliga Internetsidorna för det

Hur är det då möjligt fru Levin från SMHI, att ett jetplan plötsligt kan stänga av sin kondensstrimma utan att hoppa till ett annat luftskikt?

Kolla in även White TV:s inslag om morgellons i samband med chemtrails, chemtrails och den praktiska Monsanto-konspirationen, meteorologer borde känna till chemtrails, Congressman Dennis Kucinich erkänner chemtrails officiellt, chemtrails en stor okänd fara,