Film bevisar tidig Mind Control

2012-01-26 22:52

ABC News-Film med bristfällig svensk översättning över CIA:s tidiga Mind Control program. Även historien om Dr. Frank Olson tas upp. Det är dock numera bevisat att han inte begick självmord utan blev mördad, se White TV:s inslag om Frank Olson mordet.

(Den svenska texten dyker upp, när man klickar direkt på YouTube.)