5 G måste stoppas, öppnar för ki, AI, den ultimata förslavningen!

2018-09-14 18:55

WTV har haft många varningar emot 5G (femte generationen), den nya mobiltelefonstandarden. Den öppnar för artificiell intelligens, som i sin tur öppnar för negativa varelser från den fjärde dimensionen att komma in i vår värld och förslava oss.

Läs även från Strålskyddsstiftelsen:

Stoppa 5G – Över 180 vetenskapsmän och läkare varnar för allvarliga hälsorisker

5G varningar på WTV:

5G mycket farlig, sprider artificiell intelligens, AI, i vår kropp för att förslava oss till cyborgs;

Cryptocurrency trojansk häst för artificiell intelligens AI när 5G är klar;