USA är en bioterrorist med morgellons, neural- och smartdust, chemtrails samt AI som vapen

2016-03-01 20:12

källa: en cyborg skall vi alla bli, då är vi lättare att kontrollera

Den amerikanska sjuksköterskan Kandy Griffin Vandawalker berättar om sina äckliga erfarenheter med morgellons. Hon avslöjar att USA är den värsta bioterroristen i världen, som sedan länge använder människor för sina biovapenförsök utan deras medgivande. Biovapen är inte bara morgellons utan även chemtrails, smartdust, neuraldust, nanobots och allt som hänger ihop med artificiell intelligens, AI. Med dessa biovapen skall människor omvandlas till cyborgs, en kombination av människokropp och anorganiska maskindelar. Detta är målet med den s.k. transhumanism.

Simon Parkes anser att huvudsyftet med morgellons är att skapa mycket små portaler i en människa, så att information och varelser från andra dimensioner kan ta kontroll över homo sapiens. Intressant är att se fotografierna om smartdust i den här föreläsningen, som består av en hexagon. Hexagoner är antenner för magnetiska skalärvågor som används av vår kropp för cellkommunikation och energitransport. Magnetiska skalärvågor används även inom mind control.

Annan framtidsforskning på White TV:

Morgellons are a real disease, test for cyborgs;

Morgellons biologisk krigföring mot oss alla;

Ny bok om chemtrails: De vita linjerna i skyn;

Chemtrails, Morgellons, HAARP, AI och nanoteknologi skall förslava människor till robotar;

Scalar Waves used in Mind Control;