Sverige torterar djur: stoppa alla djurförsök!

2013-12-06 20:38

Djurförsök för Big Pharma (Astra t.ex.) och kosmetikindustrin är helt onödiga. Det finns andra vägar att samla data. Dessutom skall medicinen ställas om från kemibaserad (molekyler som påverkar kroppen) till fysikbaserad (vågor som påverkar kroppen). Man skall inte längre bota sjukdomar med kemiska mediciner utan med homeopati och frekvensmedicin (BICOM t.ex). Där förekommer inga biverkningar eftersom kroppen är så intelligent konstruerat (biodator), att den enbart träder i resonans med de frekvenser som kroppen behöver, resten har ingen påverkan på kroppen. Då fysikbaserad medicin inte har problem med biverkningar, behövs inga djurförsök heller för den delen..

TACK till alla djurrättsaktivister som står upp för djurens rättigheter. Djur skall juridiskt inte längre behandlas som en livlös sak, utan som en ny juridisk kategori, mellan saker och människor. Kategorin skall kallas djur.

källa: http://naturstacken.com/2013/08/15/stoppa-plagsamma-djurforsok/

Skriv på namninsamlingen mot djurförsök här!

Yrsa Häggström hänvisar i sin viktiga blogg Bakom Kulisserna till en namninsmaling mot att kronofogden utmäter sällskapsdjur och mot att angorakaniner plågas genom att man drar ut pälsen från dem.

Se även på White TV: Sverige plågar djur;