Olika mörkerperioder för jorden innan vi blir befriad från Reptiloiderna, kontanter och mat för minst tre veckor viktiga!

2023-12-07 21:01

 

Svenska Izabela kom idag med mycket viktig ny info om hur vår befrielse från de satanistiska krafterna kommer att genomföras. Vi drabbas först av olika mörkerperioder innan ljuset kan komma fram till oss och positiva utomjordingar befriar oss från det extrema Reptiloida och Archontiska förtrycket.

Då el- och bankproblem kommer att drabba oss är det viktigt att ha mat- och kontantreserver i minst tre veckor!

Med hänsyn till världens värsta terrorstats härjningar och folkmord i Gaza är det hög tid att vi äntligen befrias!

 

Förintelsen av Palestina

 

Israel attackerar skola och förnedrar fångar

"Israels attacker i Gaza har fortsatt att intensifierats. Under torsdagen har man angripit en skola i norra Gaza dit omkring 7 000 palestinier tagit skydd."

Update 10.12.2023 från Newsvoice:

Does Israel Want to Control the Gas in Gaza?

 

https://youtu.be/4a-qgxceD3o?si=qYEyd-UzroqTZIwL

 

Se även på WTV:

Viktig info om Reptiloidernas stundande maktförlust från svenska Izabela;

Kanaliserad befrielseinfo från högre dimensioners varelser, närmaste månader konstiga tecken visas på himmelen och sedan tre veckor av mörker och elavbrott;