Är det HAARP och mind control bevis som gör att gammelmedia fokuserar på Snowdens NSA avlyssningsdokument?

Tuesday, 23 July 2013 20:27

Många har funderat över varför de NSA- och regimtrogna gammelmedia givit NSA-whistleblowern Edward Snowden så brett utrymme i den så hård interncensurerade media skogen. Webster Tarpley har gått ut med spekulationen, att Snowden skulle vara en slags CIA-agent som skall sätta fart på Obama att attackera Syrien och senare Iran. Det är riktigt, att Obama har visat sig vara påfallande återhållsam att öppet attackera Syrien. Kanske hindrar Nobels fredspris honom, vilket i så fall varit den listiga meningen med priset.

Bortsett från att Webster Tarpley är lätt avslöjad kontrollerad opposition (han kommer aldrig med verkligt farliga avslöjanden) så är hans argument svaga. Alla vet att Obama inte har kontroll över säkerhetstjänsterna utan tvärtom. Snowdens avslöjanden sätter press på NSA-chefen, tyska förbundskanslern Angela Merkel och många andra, men inte så mycket på Obama, som själv blivit NSA- offer redan under sin tid som okänd politiker i Chicago. Dessutom utspelar sig utpressningssituationer mot politiker inte i öppet dagsljus på det viset utan bakom kulisserna, så som mot Carl Bildt t.ex. när han fick avgå sommaren 1999, då Estonia-marken blev för hett under hans fötter.

Källa

Den 10 juli 2013 dök följande story upp på nätet:

Snowden reveals HAARP’s Global Assassination Agenda

Källan är en totalt okänd blogg, Internet Chronicle, med en lika okänd författare, Oliver Wilis. Hans budskap spred sig som en löpeld genom alternativa media, men togs t.ex. inte upp av den mycket seriösa David Icke "nyhetsbyrån":

"While the military prison industrial complex has routinely insisted that the Alaskan-based HAARP is only meant to study natural phenomena in earth’s ionosphere, Snowden has managed to blow open a brutally massive charade.

“The HAARP research station,” he said, “strategically based away from prying eyes near Gakona, Alaska, is actually used to terminate or manipulate would-be dissidents of global capitalism on the scale of millions of people.”

Added Snowden, using finger quotes, “With these terrestrial antennas, NATO [the North Atlantic Treaty Organization] is able to, on a global scale, remotely silence ‘perpetrators’ of ‘deviant or subversive’ strains of thought.”

Unbeknownst to victims or their loved ones, HAARP projects ultra-high-powered radio waves. Those waves operate at the same electronic frequency as the truncus encephali, or brain stem, selectively inducing deaths seemingly by natural causes  – including by some appearing to coroners as innocuous as strokes or heart attacks.

“When and if the intelligence community doesn’t view outright assassination as an optimal effect,” said Snowden, “‘they’ can simply make a ‘target’ act in an insane fashion, in order to discredit them. When we were in transit between Hong Kong and Moscow, WikiLeaks staff and I had to fend off the constant threat of radio-generated homicidal delusions.”" rapporterar Internet Chronicle.

Sådana uppgifter är mums för alla HAARP och mind control forskare, då de kommit även från många andra håll och utgör en utmärkt bekräftelse för dessa forskares konspiratoriska arbete. White TV:s egen forskning kan bekräfta vartenda ord i denna text. Det finns dock allvarliga tvivel att de härstammar från Snowden.

I texten påstås nämligen att Snowden skall ha byggt sig en Faradays bur på flygplatsen i Moskva, för att skydda sig mot mind control vågorna. Detta är dock total nonsens, då alla offer för hjärnkontroll, targeted individuals (ti), vet av bitter erfarenhet, att en Faradays bur just inte skyddar mot skalärvågorna som används inom mind control / tankekontroll, då de genomtränger allt, därför att de inte är elektromagnetiska vågor.

Andra alternativa media är också mycket tveksamma till äktheten av Internet Chronicles inslag. Filmen från Disclose.tv nedan kommer med bra argument. Konstigt är också att enbart en källa existerar och inga av de media, som redan erhållit många Snowden bevis har kommit med liknande HAARP-dokument.

White TV:s gissning är att Snowden sitter på sådana dokument men hållit dem inne av olika skäl ännu så länge. Samtidigt vet hans fiender om att han sitter på så explosivt bevismaterial och det är därför att de släpper ut desinformation via en okänd kanal som sedan kan skandaliseras och samtidigt styr sina presstitudes (SVT t.ex.) så, att de ger brett utrymme på NSA avlyssningen, som egentligen inte var några nyheter för dem som brukar informera sig hos alternativa media. Tidigare NSA-whistleblower som Russ Tice (2005) har man aldrig hört talas om.

Russ Tice
Russ Tice
Russ Tice

Det mest sannolika är alltså att Edward Snowden är en äkta hjälte och sitter på så mycket brisant material, att etablissemanget manövrerar relativt ofarlig information från honom in i rampljuset, för att avleda focus från de riktigt farliga bevis Snowden sitter inne med. Till denna bild passar också, att Snowden fortfarande inte fått asyl i Ryssland och fortfarande sitter i transitavdelningen på Moskvas flygplats. Att Putin har villkorat rysk asyl med att Snowden inte får yppa ytterligare hemligheter kan enklast förklaras med att även Putin styrs i slutändan av samma mörkerkrafter som Obama.

Disclose.tv - Edward Snowden Releases HAARP Mind Control Machine Documents?