Sänder nanobots i Covid-vaccin alla dina data via 5G till Big Brother för att spåra dig?

Wednesday, 26 May 2021 11:18