Historiskt att FN tar targeted individuals under mind control på allvar

Wednesday, 25 March 2020 14:35

Här kommer mer info om Magnus Olssons och WTV:s Hening Wittes resa för EUCACH till FN i Geneve, för att lyssna på FN:s specielle sändebud, rapportör, om tortyr i samband med mind control. Han har döpt dessa lidanden till cyber torture.

Nils Melzers presskonferens från den 2 mars 2020 ligger under denna fil, som plötsligt kräver logg in, vilket inte är brukligt hos FN. Även här mörkläggning genom andra delar i FN.

ftp://unis-ftp.unog.ch/PCOHCHRTORTURE20200302.mp3

Nils Melzers tal inför FN:s generalfösamling den 15 oktober 2020 med anledning att FN fyller 75 år, från ca min 51::

http://webtv.un.org/search/third-committee-virtual-informal-15-october-morning-general-assembly-75th-session/6201330936001/?term=&lan=english&page=1