Rysk alternativmedicin låter organ, armar, ben och tänder växa ut igen, Arkadij Petrov

Tuesday, 21 May 2019 18:32

Ryssland har tveklöst den modernaste och effektivaste medicinen i världen. De har inte konspirerat mot Nikola Tesla utan köpt hans forskning och produkter vilket ledde till erkännandet och användandet av skalärvågorna i medicinen. Ryska läkare och forskare förstår allt mer att livet använder sig av magnetiska skalärvågor och att hela universum är uppbyggt med denna hemlighållna typ av vågor, som förnekas i den västerländska fysiken än idag.

Många ryska läkare känner också till att homo sapiens är en multidimensionell varelse med flera kroppar: äterkroppen, emotionalkroppen, och kausalkroppen. Om jag tolkar Arkadij Petrov rätt, så sitter vår tredimensionella kropps byggnadsplan i den fjärde dimensionen, i eter- eller astralkroppen. Med litet mental träning kan vi anknyta till denna byggnadsplan över vår kropp och ge order med våra tankar att en utpetad tand, en bortopererad njure eller en genom bilolycka förlorad arm ska växa ut igen.

c Tom Bearden, vår hjärna en skalärvågsinterferometer

Våra tankar består av magnetiska skalärvågor. Båda våra hjärnhalvor kan skicka ut och ta emot skalärvågor. Genom att den ena hjärnhalvan skickar ut skalärvågor som är förskjutna i fasen jämfört med den andra hjärnhalvans tankar, så kan hjärnan skapa någonting, genom ett interferensmönster med de mötande magnetiska skalärvågorna, som skickades iväg av våra två hjärnhalvorna, vår skalärvågsinterferometer.

Med denna metod kan vi även skicka tankar till högre dimensioner, i synnerhet till vår egen eterkropp i den fjärde dimensionen och där leta i vår kropps byggnadsplan. Behöver vi en ny arm, så kontaktar vid armdelen i vår kroppsbyggnadsplan och då skickar den skalärvågsinfo till vår tredimensionella kropp och vips växer armen långsamt ut igen. Hos många djur fungerar detta också, t. ex reptiler.

Detta fungerar naturligtvis enbart, om vi tror på det. Är vi skeptiska, så skickar vi ut blockerande tankevågor och då funkar inte regenerationen av organ och kroppsdelar.

Våra tankar är det mäktigaste verktyget vi har. Med dessa kan vi också skapa, lite gran som GUD, som byggde vårt universum med skalärvågor. De djävulska krafterna konspirerar dock mot skalärvågorna då de inte vill att vi får tillgång till fri energi och de vill inte att vi vet att de negativa varelserna från den fjärde dimensionen har förlorat kontakten med GUD och därmed själva inte har tillgång till fri energi, prana, orgon, chi, you name it. Därför måste de stjäla hela tiden fri energi från oss, som vi t. ex. sänder ut när vi lider. Därför har vi en så primitiv medicin när det kommer till cancer eller psykiatrin.

Om vi känner till deras brist av fri energi kan vi blockera deras energitillförsel och på så sätt bli av med dem.

Annat om vår hjärnas förmåga att arbeta med magnetism på WTV:

Forskare bekräftar att vår hjärna registrerar magnetism, indirekt bevis på magnetiska skalärvågor;