Vad är Black Goo?

Wednesday, 19 August 2015 18:45

källa

Någon i Sverige som vet vad black goo är? Det verkar vara en sorts abiotisk olja som har ett mycket högt medvetande och kan röra på sig. Folk talar om positiv och negativ black goo, men det verkar så att man hör mest negativa historier.

Den intervjuade flickan Rachel, vilket inte är hennes riktiga namn, verkar vara trovärdig. Hon uppger att hon är en cyborg (blandning mellan dator och människa) och berättar inte bara om sina personliga erfarenheter med black goo utan också om svart magiska möten där hon var barnoffer till den engelska drottningen Elisabeth, som åt ett barn levande, som hade fängslats ovanför Rachel. Att den engelska drottningen torterar och äter barn är inget nytt för dem som har gjort sina läxor och läst David Icke.

Rachel vittnar om att tusentals barn försvinner varje månad på jorden och att många fängslas i underjordiska burar som försökskaniner eller svart magiska offer. De flesta överlever inte.

Viktigt är också informationen att våra kroppar försuras med flit därför då är det lättare för demoner att komma in i kroppen och styra över. Det är verkligen på tiden att matproducenterna tvingas att ange på matförpackningen hur mycket deras produkt försurar kroppen. På livsmedel skall deras pH-värde anges.

White TV om Deep Underground Bases: Byggs en underjordisk bas under Hallandsåsens tunnel?