Byggs en underjordisk bas under Hallandsåsens tunnel?

Thursday, 11 July 2013 00:01

White TV fick ett tips igår (tack för det!), att den mördade amerikanska whistleblowern och geologen Phil Schneider skulle ha sagt nov 1995, att det byggs en av världens största underjordiska baser i Sverige. Denna bas förmodas ligga under tunneln som byggs genom Hallandsåsen.

Källa

Phil Schneider är en mycket trovärdig källa. Detta framgår redan av minst 13 mordförsök mot honom och att hans mord januari 1996 mörklades och officiellt betecknades som självmord. Han hade dock många gånger och även offentligt meddelat, att han inte hade för avsikt att begå självmord och om någon skulle påstå detta, så är det ett bra bevis för hans mord. (Det samma gäller Henning Witte, författaren av det här inslaget!).

Efter minut 50:55 i nedanstående film, som spelades in nov 1995 och som försvann under en tid, nämner Phil Schneider, att Sverige håller på att bygga en av världens största underjordiska baser och att det skulle ta ca. 5 år samt att FN skulle bidraga med pengar till detta. Underförstått säger han också att den svenska underground basen byggs i hemlighet.

Det spekuleras enbart på vaken.se forum, att basen skulle kunna vara under Hallandsåsen. Tipsaren tycker också det. Det märkliga är ju att tunneln under Hallandsåsen har fördröjts enormt. Den påbörjades 1992, kantades av hemska miljöskandaler, fördyrades kopiöst och sägs ny bli klart under 2015. Detta är skumt. Tunneln under den engelska kanalen byggdes under en period av enbart 6,5 år. Varför denna långa evighet med Hallandsåsen?

Den extremt långa byggtiden och fördyrningen skulle enkelt kunna förklaras med att det byggs ett hemligt projekt under själva tunneln. Vilken bra kamouflage. Är det någon som vet mer och är lika modig som Phil Schneider?

Den 15 juli 2013 rapporterades att EU skall ge stora pengar till Hallandsåspojektet.

TACK Phil Schneider att du offrade ditt liv för oss! Phil lämnade en fru och 8 år gammal dotter efter sig......