Sionister och Hitler skrev 1933 Haavara-kontraktet om judisk utvandring till Palestina

Monday, 14 January 2013 18:56

Få vet att Sionisterna och Hitler hade samma mål 1933: att så många judar utvandrar till Palestina som möjligt.   ".... i början av juni 1933 började Tyskland att förhandla med Zionistische Vereinigung für Deutschland (tyska sionistiska federationen) och slutligen ingick ett avtal med Jewish Agency i slutet av augusti 1933, kallat Haavara (överflyttning). Avtalet gick kortfattat ut på att judar med kapital tilläts att köpa tyska industrivaror, i huvudsak produktionsverktyg som exempelvis cementblandare och maskiner som det var stor efterfrågan på i Palestina. Varorna skeppades sedan till Palestina och när den tyskjudiske investeraren kom dit fick han tillbaka sina pengar i pund sterling. Haavara-avtalet var kontroversiellt både bland nazister och bland judar, men fungerade fram till slutet av 1938, då nazisterna bestämde att judarnas pengar tillhörde det tyska folket." skriver levandehistoria.se (annan typsnitt från White TV)

På så sätt skulle utvandrarna inte göra en ekonomisk förlust. De kunde också sälja sina tillgångar i Tyskland och pengarna sattes på ett speciellt klientmedelskonto. I Palestina kunde de sedan inlösa sina tillgångar i hus och varor de behövde där.

Det första avtalet av denna typ slöts redan i maj 1933 mellan Reichswirtschaftsministerium (tyska ekonomidepartementet) och det palestinska citrusplantsällskapet Hanotea Ltd.

Ett bortglömt och mörkt kapitel är också att de flesta andra länder vägrade att ta emot emigrerande judar, t.o.m. USA! Ville de hemliga bakgrundkrafterna ha igång Israel för att kunna förinta det sedan under WWIII?