Ukrainska staten förberedde sig redan 2016 för krig mot Ryssland på uppdrag av USA.

Thursday, 09 June 2022 23:53

Anders Romelsjö översatte en bra forskning från Thierry Meyssan:

De hemliga ukrainska militärprogrammen

"År 2016 åtog sig USA att beväpna Ukraina för att kunna utkämpa och vinna ett krig mot Ryssland. Därefter organiserade det amerikanska försvarsdepartementet ett biologiskt forskningsprogram i Ukraina, och sedan överfördes i hemlighet enorma mängder kärnbränsle till landet. Dessa uppgifter ändrar tolkningen av detta krig: det var inte önskat och förberett av Moskva, utan av Washington. ...

En video (gick inte att inbädda) , som filmades under John McCains besök i Ukraina 2016, har dykt upp igen. Den visar senatorn tillsammans med sin kollega och vän, senator Lindsey Graham, och Ukrainas president Petro Porosjenko. De två amerikanerna reste på ett senatsuppdrag. Men McCain var också ordförande för IRI (International Republican Institute), den republikanska grenen av NED (National Endowment for Democracy). Det är känt att IRI har genomfört omkring 100 seminarier för ledarna för ukrainska politiska partier, vilka klassificeras som högerpartier, inklusive Banderisterna. Senatorerna vänder sig till officerare vid Azovregementet, den viktigaste paramilitära banderistgrupperingen.  ....

Jag upprepar, denna video spelades in sex år innan den ryska armén gick in i Ukraina. De två senatorerna ger sina samtalspartners ett uppdrag. De ser dem inte som legosoldater som får betalt, utan som ombud, som kommer att kämpa för den unipolära världen in i döden.  ....

Kort därefter bytte president Porosjenko, som hade deltagit i mötet i stridsuniform, ut sin underrättelsetjänsts, SBU:s, emblem. Det är nu en uggla som håller ett svärd riktat mot Ryssland med mottot ”De kloka kommer att härska över stjärnorna”. Det står ganska klart att den ukrainska statsapparaten förberedde sig för krig mot Ryssland på uppdrag av USA.

DET UKRAINSKA MILITÄRA BIOLOGISKA PROGRAMMET

Med början 2014 inledde den ukrainska staten flera hemliga militära program. Det första och mest kända är dess samarbete med Pentagon i 30 olika laboratorier. Enligt USA syftade detta program till att förstöra de biologiska vapen som Sovjetunionen hade tillverkat och lagrat i Ukraina. Detta är naturligtvis osannolikt, eftersom det inte är klart varför det, 31 år efter självständigheten och 8 år efter att detta program inleddes, fortfarande skulle finnas några sådana kvar.

Enligt Ryssland lät tvärtom Pentagon lägga ut forskning om vapen, som är förbjudna enligt 1972 års konvention om biologiska vapen, på ukrainska underleverantörer. På grundval av de dokument som beslagtogs under den särskilda operationen hävdar Ryssland särskilt att experiment utfördes på psykiskt sjuka personer, utan deras vetskap, vid det psykiatriska sjukhuset nr 1 (Streletchyé, regionen Kharkov) och att en tuberkulosbakterie manipulerades för att smitta befolkningen i Slavianoserbsk-distriktet (Folkrepubliken Lugansk). Eller att dessa laboratorier genomförde ”extremt farliga experiment som syftar till att stärka de patogena egenskaperna hos pest, mjältbrand, tularemi, kolera och andra dödliga sjukdomar med hjälp av syntetisk biologi”. Ett annat projekt omfattar fladdermöss som smittspridare för överföring av potentiella biologiska stridsmedel, t.ex. pest, leptospiros, brucellos, filovirus eller coronavirus. ....

Som om detta inte vore nog ställde Nebenzia frågor om överföringen av flera tusen blodserumprover från patienter av slaviskt ursprung från Ukraina till Walter Reed Research Institute inom den amerikanska armén. Forskning som, enligt honom, selektivt riktar sig till specifika etniska grupper som de som Dr Wouter Basson utförde för apartheidens Sydafrika och Israel under dess koloniala period mot svarta och araber (”Coast Project”).

FN-administrationen förnekade all kännedom om programmet och hänvisade till de förtroendeskapande åtgärderna i fördraget. Världshälsoorganisationen (WHO) sade att den kände till programmet men inte kände till detaljerna. Den bekräftade skriftligen till Reuters att den hade ”starkt rekommenderat det ukrainska hälsoministeriet och andra ansvariga organ att förstöra högriskpatogener för att förhindra ett eventuellt läckage” [8]. Den kinesiska pressen rapporterar under tiden om experiment för att förvandla insekter till cyborger för att pollinera eller sterilisera grödor (Operation Insects Allies) (se här, ö.a.)."

 

Se även på WTV:

Nya uppgifter att NATO + USA forskade i ukrainska biovapenfabriker, vilket är ett brott, fulmedia tiger;

Ukraina-regimen förstört bevis för US-finansierade olagliga biovapen fabriker längs den ryska gränsen Upd 18.3.;

US biovapen-expert Dr. Francis Boyle med nya bevis om de olagliga ukrainska biovapen, extremt viktig video!;