Varför tiger Miljöpartiet om eko-diesel som görs av vatten?

Saturday, 14 September 2019 18:39

I slutet av Dr. Klaus Volkamers föreläsning från 2013 om fri energi genom astralpartiklar (feinstoffliche Körper) nämner han, att han gav hänvisningar till forskning att diesel kan utvinnas ur vanligt vatten. Audi grep upp hans tankar och lyckades. Men världen och miljöpartipacket tiger som en mur.

"Audi har utvecklat en teknik för att göra syntetisk diesel av "grön" el, vatten och koldioxid.

En anläggning i Dresden har precis kört igång en process där el från sol- vind- och vattenkraft används för att tillverka syntetisk diesel av vatten och koldioxid, skriver Audi i ett pressmeddelande.   .....

Elenergin används för att via elektrolys producera väte som blandas med koldioxid som då blir vad Audi kallar "blue crude". Den vätskan raffineras sedan till syntetisk så kallad e-diesel som kan användas direkt som motorbränsle eller först blandas med konventionell diesel.

Koldioxiden som används i pilotanläggningen kommer från en biogasanläggning men kan tas direkt ur luften vilket gör processen än mer miljövänlig.

Enligt Sunfire är det nya bränslet bättre än fossil diesel och innehåller exempelvis inget svavel.

Enligt Audi är verkningsgraden på konverteringen från el till det nya bränslet omkring 70 procent." skrev Ny Teknik 2015.

Svar på titeln: I Miljöpartiet sitter de dummaste av alla politiker, den politiska bottensatsen. Därför går de lättast att styra dem fån mörkermakterna, som bl. a. kontrollerar oljeindustrin.

Här slås många miljöflugor i en smäll, även koldioxid används och minskas.

Annan kritik mot miljömupparna på WTV:

Varför tiger Miljöpartiet om luftdrivna bilar?