Corey Goode om Nazi-ufos och baser i solsystemet samt Secret Space Program SSP

Saturday, 21 July 2018 20:20

källa

Corey Goode är en trovärdig whistleblower från USA:s hemliga rymdflotta, Secret Space Program (SSP). Han och många andra vittnen alarmerar om att de vita Drako-reptilerna (mycket bra bilder på dem och mötesbeskrivning i del 2) har nazi-tyskar (die Reichsdeutschen från 4. riket) under sitt rymdkommando. Han skildrar att Hitler redan hade  ufos och lät göra resor till månen och mars med dem.

källa; Marija Orsic kanaliserade reptiloid info hur Hitler skulle bygga ufos

Simon Wiesenthal-centret och NMR är mycket tysta om dessa sensationella uppgifter, då de kontrolleras också av Darko-reptilerna med hjälp av mind control. Corey Goode bekräftar att alla människor på jorden lider under någon form av mind control.

Liknade om hemlig nazi-teknologi på WTV:

Bill Tompkins om Antarktis Operation Highjump och NAZI/SS-baser där än idag;

Drako-reptilerna hjälpte Hitler;

Hemlig UFO-historia bevisar att andra har makten än de officiella, Roswell krasch genom skalärvapen;

Vad är det som pågår vid Antarktis? Nazi- och Nordiska baser?