Dr. Alan Sabrosky och BBC's Alan Hart, håller Mossad ansvarigt för 9/11

Monday, 04 June 2012 23:46

Den amerikanske marinkårsveteranen och f.d. chefen för 'studies'  vid US Army War College, Dr. Alan Sabrosky, belönades för sina förtjänster med medaljen 'Superior Civilian Service Award'.

Alan Hart, är en välkänd BBC reporter och krigskorrespondent, som bl.a. rapporterat från 1967 års israelkrig. Fastän ingen av dem är antisemiter, är de ändock övertygade om att Mossad skall hållas ansvarigt för 9/11. Själv anser jag att det var en gemensam operation utförd av Mossad-CIA, men under kontroll av Mossad.

Ex BBC reporter Alan Hart

Från Victor Ostrovskys avslöjanden vet vi att Mossad skadar israels intressen, och starka indikationer finns därför att någon annan än den israeliska regeringen är uppdragsgivare åt Mossad. Jag har därför ofta påpekat, att Mossad som israels säkerhetstjänst, skall ses som en verksamhet under falsk flagg. Därför tycker jag också det är helt fel, av framförallt Sabrosky, att skylla på Israel när Mossad begår brott.

Bakomliggande faktorer som man bör ha i minnet, är vilka som äger stora delar av Israel och vilka som låg bakom Israels grundande (Balfour deklarationen) - bankhuset Rothschild. Det är detta bankhus som skall hållas ansvarigt och straffas för att ha iscensatt 9/11, inte Israel. Deras makt måste brytas, och deras hela egendom måste konfiskeras och omfördelas, till alla de miljontals människor som fallit offer för Rothschilds härjningar. Storfinansens planer är att slakta Israel i ett kommande WW III. Detta för att skapa ett andra (el. tredje) Holocaust, som kan undanröja folkligt motstånd, mot deras inordnande av alla länder i världen under deras kontroll, den s.k. nya Världsordningen, NWO.

Ex Mossad agent Victor Ostrovsky, min stora idol, som vi har mycket att tacka för

Textremsorna i den första filmen här ovan är mycket intressanta. Jag visste inte att Larry Silverstein, som hade köpt tvillingtornen bara sex veckor före attacken, också slapp ut ur tomträttsavtalet, som löpte 99 år. Att han fick ut försäkringssumman på $ 3,55 miljarder två gånger, torde vara känt för de flesta, men jag kände inte till att Silverstein regelbundet brukade äta frukost på våning 107, i World Trade Center 1 och att två av hans barn jobbade där. Men när attacken inträffar, har både Silverstein och hans båda barn, under inflytande av 'lyckliga omständigheter', valt att inte sammanstråla i deras normala frukostmöte i WTC. I sammanhanget är det också viktigt att uppmärksamma, att Silverstein var nära vän till Benjamin Netanyahu, Ehud Barak och Ariel Sharon, israels mäktigaste politiker.

Attacken mot WTC och Pentagon fick stora följder för hela omvärlden, i form av olagliga angreppskrig mot bl.a. Afghanistan, Irak och senare Libyen, attacker med s.k. drönare i flera länder, regimförändringar, ett syntetiskt världsomspännande krig mot terrorism, dagsaktuell krigshets mot länder som Syrien och Iran, förlust av personlig frihet i många länder genom uppbyggande av övervaknings och polisstater, inkl. Sverige, terrorisering av flygpassagerare genom syntetiska anti-terrorist kontroller mm.

Till ovan kom också att attacken mot WTC medgav stöld av stora mängder guld, och att attacken mot Pentagon förstörde dess datorer, så att penningmedel om 6,9 biljoner USD, ej kunde redovisas.

 

You must be logged in to comment.