Samband mellan vacciner och autism whistleblower Dr. Thompson från CDC under hot

Wednesday, 27 August 2014 13:59

källa: Here is what Dr. Verstraeten found in 2000:

We have found statistically significant relationships between exposure [to mercury in vaccines] and outcomes. At two months of age, developmental delay; exposure at three months, tics; at six months, attention deficit disorder. Exposure at one, three and six months, language and speech delays--the entire category of neurodevelopmental delays.

Nyligen uppmärksammade alternativa media att en whistleblower från det amerikanska hälsodepartementet CDC (Centers for Disease Control and Prevention) hade avslöjat, att de hade förfalskat en studie som visade ett tydligt samband mellan autism och MPR-vaccin.

Nu uppger F William Engdahl att namnet av denna hjälte har blivit känd: Dr. William W. Thompson som jobbade på CDC i Atlanta fram till den 20 aug 2014, då han sparkades p.g.a. sina avslöjanden. CDC hade gjort efterforskningar vem läckan var, som blev publicerat den 8 aug 2014 hos Dr. Brian Hookers Focus-Autism-Stiftelse.

Hjälten Thompson tvingades från sitt jobb med fysisk våld genom vakter och det uppges att han lever under allvarligt hot nu. Han har ju förstört en hel del för Big Pharma, som har långa tentakler, i synnerhet i USA och Sverige.

Systematiska vaccinationsprogram installerades i USA i slutet på 1930-talet och direkt därefter dök autism upp för första gången, konstaterade Dr. Leo Kanner. Efter andra världskriget ökade vaccinationerna, autism likaså.....

Engdahl påvisar också att de ledande amerikanska forskare som förespråkar vaccination av spädbarn avlönas med extremt höga belopp av Big Pharma.

Han hänvisar, att även CBS 2011 redogjorde för sambandet mellan vacciner och autism.

Se även på White TV: Stora risker med vaccinationer. Jag skulle aldrig vaccinera mitt barn!;

Vacciner mördar: skakad/shaken baby syndrome och fängslade oskyldiga föräldrar som mörkläggning;

Bill Gates vill massmörda 15% av världsbefolkningen med vacciner;

Bill Gates gillar rashygien;

WHO mördar barn med vaccin;

50 Children Paralyzed After New Meningitis Vaccine;

Vacciner = massförstörelsevapen;

 

You must be logged in to comment.