EU blir Finansdiktatur med ESM

Sunday, 27 November 2011 18:02

Centralbankernas centralbank i Basel, BIS, Bank for International Settlements, stipulerar i sitt regelverk att de är immuna emot stämningar och åtal. Banken startades 1930 och Hitlers Reichsbank (nazitysklands centralbank) var inte bara medlem, utan en av BIS två ledande direktörer var Hjalmar Schacht, Hitlers finansstrateg. Den andre var Montagu Norman, chef för Bank of England, och trots kriget var båda nära vänner.

I styrelsen satt flera nazister som Dr. Walter Funk, chef för Reichsbank, och Emil Puhl, hans ställföreträdare, samt den under Hitler mäktiga finansiären, bankiren och SS-generalen Kurt v. Schröder. En fjärde mycket mäktig nazist i styrelsen för BIS var Hermann Schmitz, ordförande för världens största kemi-industrikonglomerat, IG Farben, och krigsförbrytare eftersom IG drev ett privat koncentrationsläger i Auschwitz, i anslutning till sin där belägna anläggning för tillverkning av syntetiskt bränsle, den sk. Bunawerken.

Fram till 1939 slussade BIS kapital från Wall Street till Hitler-Tyskland, för att finansiera uppbygnaden av nazisterna vapenindustrin mm. När Tyskland införlivade viktiga delar av Tjeckoslovakien 1938, hade den tjeckiska centralbanken guld värt 26 miljoner US-dollar, deponerat på sitt BIS konto, via Bank of England. Efter att Hitler i mars 1939 ockuperat hela Tjeckoslovakien, krävde han att BIS skulle föra över allt tjeckiskt guld till Tyskland. BIS vek sig direkt för detta krav och det tjeckiska guldet kunde plundras av nazisterna. Se närmare Simon Dunstan och Gerrard Williams i "Grey Wolf" New York, 2011, sidan 48 och 49.

Nu är en en ny bankdrake planerad att födas vid namn ESM, European Stability Mechanism, och likt BIS skall också denna ges total immunitet. Parlamenten har efter införandet ingen möjlighet att stoppa monstret. Detta betyder finansdiktatur. När väl ESM införts har EU-länderna ingen möjlighet att stoppa monstret, men ESM-fördraget är kopplat till Lissabonfördragets art. 136, som stipulerar att ändringar skall godkännas av samtliga EU stater. Därför finns möjlighet att stoppa detta nya finansmonster, om alla som ser detta inslag kontaktar sin riksdagsledamot och uppmanar dem att rösta emot detsamma.

Vaken.se kommer ochså till slutsatsen att EU blir en finansiell diktatur genom avslöjandet att de senaste nya toppolitiker inom EU har tidigare jobbat för Goldman Sachs. Se här även White TV:s inslag: Government Sachs Sucks

För mer info: Rudo de Ruijter

med svensk text:

 

 

You must be logged in to comment.